سامانه آموزش مجازی

دوره های ارتقا پایه نظام مهندسی ساختمان

ادامه مطلب

شیوه آموزش محور

تحصیل در شیوه آموزش محور با محوریت آموزش واحدهای درسی و بدون.

ادامه مطلب

سامانه آموزشی

رجوع

آدرس جدید از ۱ آبان ۱۴۰۰

بهاران۱/۱۷ بلوار ذکریای رازی، بالاتر از مسجد بدر، نبش خیابان دانش.کد پستی ۶۶۱۷۷۴۳۴۵۱

ادامه مطلب

پژوهش برنامه

دروس

واحد درسی

کتابخانه

خدمات ما

درجات و مدارک علمی همیشه توسط دانشگاه به افراد اهدا میشوند، درحالی که کالج ها موسسات یا سازمان هایی وابسته به دانشگاه هستند که دانشجویان درحالی که در انگلستان کالج مکانی است که به دانشجویان گواهینامه علمی با ارزش کمتر از دانشگاه این نوع مکان آموزشی همچنین میتواند دانشگاه خطاب شود اگر به اندازه ای بزرگ باشد که بتواند..

دانشگاه و کالج موسسات تحصیلات عالی هستند که بسته به محلی که در آن واقع شده اند لغت اصلی در زبان لاتین به موسسات اهدا کننده مدرک!.

دروس اخیر

دانشگاه نسبت به مدرسه از ماهیت متفاوتی برخوردار است و کسی که می خواهد در دانشگاه وارد شود، باید با اشراف به این تفاوت..

Our Course

Aorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi bibendum venenatis mollis borem ipsum dolor sit amet.

برنامه امتحانی

این نوع مکان آموزشی همچنین میتواند دانشگاه خطاب شود اگر به اندازه ای بزرگ باشد

دانشگاه برتر

کالج ها همیشه هم به دانشگاه ها وابسته نیستند. یک کالج میتواند موسسه مستقل.

دروس تخصصی

زیرا بازار کار برخی از رشته های پر اسم و رسم مدت هاستدکتر محسن قرنفلی بااشاره به...

طراحی برند

زیرا بازار کار برخی از رشته های پر اسم و رسم مدت هاستدکتر محسن قرنفلی بااشاره به... .

علم کامپیوتر

زیرا بازار کار برخی از رشته های پر اسم و رسم مدت هاستدکتر محسن قرنفلی بااشاره به...

هنر وطراحی

این نوع مکان آموزشی همچنین میتواند دانشگاه خطاب شود اگر به اندازه ای بزرگ .

برنامه امتحانی

این نوع مکان آموزشی همچنین میتواند دانشگاه خطاب شود اگر به اندازه ای بزرگ باشد

دانشگاه برتر

کالج ها همیشه هم به دانشگاه ها وابسته نیستند. یک کالج میتواند موسسه مستقل.

دروس تخصصی

زیرا بازار کار برخی از رشته های پر اسم و رسم مدت هاستدکتر محسن قرنفلی بااشاره به...

طراحی برند

زیرا بازار کار برخی از رشته های پر اسم و رسم مدت هاستدکتر محسن قرنفلی بااشاره به... .

علم کامپیوتر

زیرا بازار کار برخی از رشته های پر اسم و رسم مدت هاستدکتر محسن قرنفلی بااشاره به...

هنر وطراحی

این نوع مکان آموزشی همچنین میتواند دانشگاه خطاب شود اگر به اندازه ای بزرگ .

رویدادهای اخیر

استفاده از تجارب و مشورت های مشاوران آموزشی آمادگی بیشتری به استقبال دروس معین.

دانشگاه یک موسسه ی سطح بالای آموزشی ست

اخذ واحدهای درسی محدود و الزام به ارایه پایان‌نامه است ثبت نام ارشد فراگیر پیام نور با توجه به سوالات.

ادامه مطلب

June 27, 2017 @ 09 - 11 AM

دانشگاه یک واحد اعطا کننده مستقل درجات علمی

آئین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته است طول مدت دوره در هر سه شیوه حداکثر ثبت نام ارشد فراگیر پیام نور.

ادامه مطلب

May 27, 2020 @ 10 - 00 AM

دانشجویان گواهینامه علمی با ارزش کمتر مدت دوره

شیوه پژوهش محور‌ دوره‌ای با محوریت پژوهش است که دستاورد آن ارائه موارد استثنایی افزایش طول مدت دوره.

ادامه مطلب

April 10, 2018 @ 04 - 00 PM

Upcoming Events

Aorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi bibendum venenatis mollis borem ipsum dolor sit amet.

Technology Conferences 2017

A best event on education is an event where students, local and international professors, experts from different industrial or research institute and lorem event local.

Read More

June 27, 2017 @ 09 - 11 AM

Central Asia 2020: Challenges

The most event on education is an event where students, local and international professors, experts from different industrial or research institute and event local.

Read More

May 27, 2020 @ 10 - 00 AM

Spring College Fair 2018

Every event on education is an event where students, local and international professors, experts from different industrial or research institute and event local.

Read More

April 10, 2018 @ 04 - 00 PM

دبیران ما

البته در موارد استثنایی افزایش طول مدت دوره با تشخیص شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه محور به شیوه آموزش و پژوهش محور ممنوع.

Our Teachers

Aorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi bibendum venenatis mollis borem ipsum dolor sit amet.

شیوه آموزش

دانشگاه نسبت به مدرسه از ماهیت متفاوتی برخوردار است و کسی که می خواهد در دانشگاه وارد شود، باید با اشراف به این تفاوت..

Publications

Aorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi bibendum venenatis mollis borem ipsum dolor sit amet.

داوطلب باید به تعیین هدف خود از ورود به دانشگاه بپردازد.

We work hard to prepare every student for the adult life.

آخرین اخبار

در موارد استثنایی افزایش طول مدت دوره با تشخیص شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه محور به شیوه آموزش و پژوهش.

Latest Notice

Aorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi bibendum venenatis mollis borem ipsum dolor sit amet.

زیرا بازار کار برخی از رشته های پر اسم و رسم

معاون دانشجویان داخل سازمان دانشجویان وزارت علوم، با اشاره به اصلاح بخشی از شیوه نامه اجرایی...

شناخت تفاوت های موجود بین دو زیر مجموعه

علمی دانشگاه‌ فرهنگیان کشور که در تالار قدس کتابخانه مرکزی حرم مطهر رضوی برگزار شد، با بیان اینکه...

یکی از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

معاون دانشجویان داخل سازمان دانشجویان وزارت علوم، با اشاره به اصلاح بخشی از شیوه نامه اجرایی آیین...